ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ Rassamee


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ Rassamee

Rassamee คือเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลและรีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เส้นผม เครื่องสำอาง และสุขภาพ เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ https://rassamee.in.th/ ถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ https://rassamee.in.th/ เป็นอย่างดีแล้ว นั่นหมายความว่าท่านยอมรับและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ ดังต่อไปนี้

1. ท่านยอมรับว่า เนื้อหา (Content) รูปภาพ เสียง โลโก้ ฐานข้อมูล ข้อมูลธุรกิจ ความลับทางการค้า และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของ Rassamee9 แต่เพียงผู้เดียว ท่านไม่มีสิทธิ์ในการใช้ คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลงทำซ้ำ เผยแพร่ จัดแสดง แจกจ่าย ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

2. เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์ การบริการของบุคคลที่สาม หรือมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ Rassamee ไม่มีอำนาจ หรือควบคุมผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อตกลงหรือความเข้าใจใด ๆ ที่ท่านได้ทำกับบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์บุคคลที่สามและ / หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ

3. Rassamee มีเป้าหมายที่จะจัดทำบทความที่มีเนื้อหาที่เป็นกลาง เราต้องการเปิดเผยว่า (ก) บางครั้งเราได้รับผลิตภัณฑ์ฟรีบุคคลที่สาม ซึ่งบางครั้งเราตรวจสอบหรือทำการเขียนรีวิว และ (ข) เราอาจแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สาม (และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ขายโดย บริษัท ดังกล่าว) ซึ่งบางครั้งเราได้รับค่าตอบแทนและ (ค) เราอาจขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ภายในร้านค้าของเราและ (ง) เราอาจใช้ลิงค์พันธมิตรไปยังผลิตภัณฑ์และบริการโดยได้รับค่าตอบแทน บริษัทเป็นผู้มีส่วนร่วมในโฆษณาสินค้าพันธมิตร (affiliate links) ตัวอย่างเช่น เราเข้าร่วมกับเว็บไซต์ Lazada, Shopee โดยการโฆษณาจะทำการเชื่อมโยงไปยังปลายทางของบุคคลที่สาม

4. Rassamee จะไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัทหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่เราได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทาง Rassamee ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีไป

5. ข้อจำกัดความรับผิดของ Rassamee ดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ Rassamee ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าเสียหาย ทั้งโดยทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากความประมาทของเรา

6. เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งถึงเราซึ่งเรียกว่าข้อมูลบันทึก ข้อมูลบันทึกนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (“IP”) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน รุ่นของเบราว์เซอร์ หน้าของบริการของเราที่ท่านเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น และสถิติอื่นๆ

7. Rassamee ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ฉบับนี้เพิ่มเติมได้ตามที่เราเห็นชอบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศบนเว็บไซต์